45:17מ״ה:י״ז
1 א

טענו את בעירכם. תְּבוּאָה:

טענו את בעירכם LADE YOUR BEASTS — with grain.