44:2מ״ד:ב׳
1 א

גביעי. כּוֹס אָרֹךְ, וְקוֹרִין לוֹ מדיר"נש בְּלַעַז:

גביעי MY CUP — a long goblet called maderin in old French.