43:3מ״ג:ג׳
1 א

העד העד. לְשׁוֹן הַתְרָאָה שֶׁסְּתָם הַתְרָאָה מַתְרֶה בוֹ בִּפְנֵי עֵדִים, וְכֵן הַעִדֹתִי בַּאֲבוֹתֵיכֶם (ירמיהו י"א); רֵד הָעֵד בָּעָם (שמות י"ט):

העד העד [THE MAN] DID SOLEMNLY PROTEST UNTO US — The Hebrew is an expression signifying warning and it is derived from the root עוד to bear witness, because a warning is, as a rule, given in the presence of witnesses. Other examples are (Jeremiah 11:7) “I earnestly forewarned (העדותי) your fathers”, and (Exodus 19:21) “Go, warn (העד) the people.

2 ב

לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם. לֹא תִרְאוּנִי בְלֹא אֲחִיכֶם אִתְּכֶם; וְאֻנְקְלוֹס תִּרְגֵּם אֶלָּהֵן כַּד אֲחוּכוֹן עִמְּכוֹן, יִשֵּׁב הַדָּבָר עַל אָפְנוֹ וְלֹא דִּקְדֵּק לְתַרְגֵּם אַחַר לְשׁוֹן הַמִּקְרָא:

“לא תראו מני בלתי אחיכם אתכם means YE SHALL NOT SEE ME IF YOUR BROTHER BE NOT WITH YOU — Onkelos renders it by אלהין כד אחוכון עמכון ,“except when your brother is with you” adding the word כד when, to which there is no corresponding word in the Hebrew text. He gave the explanation of the word (בלתי) correctly, but he was not particular to translate according to the exact expression used in the text.