43:23מ״ג:כ״ג
1 א

אלהיכם. בִּזְכוּתְכֶם, וְאִם אֵין זְכוּתְכֶם כְּדַאי, ואלהי אביכם, בִּזְכוּת אֲבִיכֶם נתן לכם מטמון:

אלהיכם YOUR GOD — your God because of your own merits: and if your own merits do not suffice, then ואלהי אביכם THE GOD OF YOUR FATHER — because of your father’s merits HE HAS GIVEN YOU A TREASURE (Genesis Rabbah 92:4).