41:5מ״א:ה׳
1 א

בקנה אחת. טוד"ל בְּלַעַז:

בקנה אחד ON ONE STALK— Tuyau in old French

2 ב

בריאות. שיינ"ש בְּלַעַז:

בריאות sains, English HEALTHY.