40:4מ׳:ד׳
1 א

ויפקד שר הטבחים את יוסף. לִהְיוֹת אִתָּם:

ויפקד שר הטבחים את יוסף AND THE OFFICER OF THE EXECUTIONERS APPOINTED JOSEPH — to be WITH THEM (i.e. supply the word להיות to complete the sense).

2 ב

ויהיו ימים במשמר. שְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ:

ויהיו ימים במשמר AND THEY WERE A YEAR IN WARD — ימים means twelve months (cf. Rashi on Genesis 24:55).