4:3ד׳:ג׳
1 א

מפרי האדמה. מִן הַגָּרוּעַ, וְיֵשׁ אַגָּדָה שֶׁאוֹמֶרֶת זֶרַע פִּשְׁתָּן הָיָה:

מפרי האדמה OF THE FRUIT OF THE GROUND —of the worst fruits (Genesis Rabbah 22:5); there is an Agada which says that it was linseed (Midrash Tanchuma, Bereshit 9).