39:23ל״ט:כ״ג
1 א

באשר ה' אתו. בִּשְׁבִיל שֶׁה' אִתּוֹ:

באשר ה' אתו — means BECAUSE THE LORD WAS WITH HIM (i.e. באשר means because).