39:22ל״ט:כ״ב
1 א

הוא היה עושה. כְּתַרְגּוּמוֹ בְּמֵימְרֵהּ הֲוָה מִתְעֲבֵיד:

הוא היה עושה HE WAS THE DOER OF IT — understand this as the Targum does: it was done at his command.