39:17ל״ט:י״ז
1 א

בא אלי. לְצַחֶק בִּי הָעֶבֶד הָעִבְרִי אֲשֶׁר הֵבֵאתָ לָּנוּ:

בא אלי —The sentence means: the Hebrew servant whom thou hast brought unto us came to me to have his sport with me.