38:9ל״ח:ט׳
1 א

ושחת ארצה. דָּשׁ מִבִּפְנִים וְזוֹרֶה מִבַּחוּץ (בראשית רבה):

ושחת ארצה AND HE DESTROYED ONTO THE GROUND — He 'threshed inside and winnowed outside' (Genesis Rabbah 85:5).