38:8ל״ח:ח׳
1 א

והקם זרע. הַבֵּן יִקָּרֵא עַל שֵׁם הַמֵּת:

והקם זרע AND RAISE SEED — The son will be called by the name of him who is dead.