37:36ל״ז:ל״ו
1 א

הטבחים. שׁוֹחֲטֵי בְּהֵמוֹת הַמֶּלֶךְ:

הטבחים— means the slaughterers of the kings animals.