37:11ל״ז:י״א
1 א

שמר את הדבר. הָיָה מַמְתִּין וּמְצַפֶּה מָתַי יָבֹא, וְכֵן שֹׁמֵר אֱמֻנִים (ישעיהו כ"ו), וְכֵן לֹא תִשְׁמֹר עַל חַטָּאתִי (איוב י"ד) – לֹא תַמְתִּין:

שמר את הדבר OBSERVED THE MATTER — He awaited and looked forward to the time when this would come to pass. In the same sense we have (Isaiah 26:2) “that watch (שומר) for faithfulness” (i.e., for the performance of a promise) and (Job 14:16) — “לא תשמור for my sin” — which means “thou dost not wait for my sin”.