36:39ל״ו:ל״ט
1 א

בת מי זהב. מַהוּ זָהָב? עָשִׁיר הָיָה, וְאֵין זָהָב חָשׁוּב בְּעֵינָיו לִכְלוּם:

בת מי זהב THE DAUGHTER OF ME-ZAHAB — meaning מהו זהב what value has gold? He was so rich that gold had no value in his eyes (Genesis Rabbah 83:4).