35:13ל״ה:י״ג
1 א

במקום אשר דבר אתו. אֵינִי יוֹדֵעַ מַה מְּלַמְּדֵנוּ:

במקום אשר דבר אתו AT THE PLACE WHERE HE SPAKE WITH HIM — I do not know what this is intended to tell us.