34:8ל״ד:ח׳
1 א

חשקה. חָפְצָה:

חשקה means desires.