34:31ל״ד:ל״א
1 א

הכזונה. הֶפְקֵר:

הכזונה implies as one unprotected.

2 ב

את אחותנו. יָת אֲחָתָנָא:

אחותנו The Targum renders it as an accusative — ית אחתנא “our sister”,) so that the meaning is: Should one (be permitted to) make our sister become as a woman who has no-one to protect her (Genesis Rabbah 80:12).