34:27ל״ד:כ״ז
1 א

על החללים. לְפַשֵּׁט הַחֲלָלִים:

על החללים UPON THE SLAIN — to strip the slain.