34:2ל״ד:ב׳
1 א

וישכב אתה. כְּדַרְכָּהּ:

וישכב אתה AND HE LAID WITH HER — naturally (vaginally).

2 ב

ויענה. שֶׁלֹּא כְדַרְכָּהּ (בראשית רבה):

ויענה AND HE AFFLICTED HER — unnaturally (anally) (Genesis Rabbah 80:1).