33:9ל״ג:ט׳
1 א

יהי לך אשר לך. כָּאן הוֹדָה לוֹ עַל הַבְּרָכוֹת (בראשית רבה):

יהי לך אשר לך BE THINE THAT WHICH IS THINE — In these words he admitted his right to the blessings (Genesis Rabbah 78:11).