32:4ל״ב:ד׳
1 א

וישלח יעקב מלאכים. מַלְאָכִים מַמָּשׁ (בראשית רבה):

וישלח יעקב מלאכים AND JACOB SENT MESSENGERS (Heb. מלאכים angels) — actually angels (Genesis Rabbah 75:4).

2 ב

ארצה שעיר. לְאֶרֶץ שֵׂעִיר כָּל תֵּבָה שֶׁצְּרִיכָה לָמֶ"ד בִּתְּחִלָּתָהּ הֵטִיל לָהּ הַכָּתוּב הֵ"א בְּסוֹפָהּ:

ארצה שעיר means TO THE LAND OF SEIR — A word that requires a ל as prefix has a ה placed as a suffix (Yevamot 13b).