31:53ל״א:נ״ג
1 א

אלהי אברהם. קֹדֶשׁ (בראשית רבה):

אלהי אברהם GOD OF ABRAHAM — Here the word אלהים is holy (i.e. it is the Divine Name). (Genesis Rabbah 74:17)

2 ב

ואלהי נחור. חֹל:

אלהי נחור THE GOD OF NAHOR — Here the name is non-holy (i.e. it is a designation for an idol) (Genesis Rabbah 74:17).

3 ג

אלהי אביהם. חֹל:

אלהי אביהם THE GOD OF THEIR FATHER — Here the name is non-holy (Genesis Rabbah 74:17).