31:1ל״א:א׳
1 א

עשה. כָּנַס, כְּמוֹ וַיַּעַשׂ חַיִל וַיַּךְ אֶת עֲמָלֵק (שמואל א י"ד):

עשה HE HATH MADE — i.e. gathered, as (1 Samuel 14:48) “And he gathered (ויעש) troops and smote the Amalekites”.