30:28ל׳:כ״ח
1 א

נקבה. כְּתַרְגּוּמוֹ פָּרֵשׁ אַגְרָךְ:

נקבה— Explain it as the Targum renders it: state plainly thy wage.