30:26ל׳:כ״ו
1 א

תנה את נשי וגו'. אֵינִי רוֹצֶה לָצֵאת כִּי אִם בִּרְשׁוּת:

תנה את נשי וגו GIVE ME MY WIVES etc. — I have no wish to go away except with your permission.