30:16ל׳:ט״ז
1 א

שכר שכרתיך. נָתַתִּי לְרָחֵל שְׂכָרָהּ:

שכר שכרתיך FOR SURELY I HAVE HIRED THEE — I have given Rachel the hire she demanded.

2 ב

בלילה הוא. הַקָּבָּ"ה סִיְּעוֹ, שֶׁיָּצָא מִשָּׁם יִשָּׂשכָר (בראשית רבה):

בלילה הוא THAT NIGHT — With God’s help Isaachar was born (Niddah 31a, and cf. Genesis Rabbah 99).