29:2כ״ט:ב׳
1 א

ישקו העדרים. מַשְׁקִים הָרוֹעִים אֶת הָעֲדָרִים, וְהַמִּקְרָא דִבֵּר בְּלָשׁוֹן קְצָרָה:

ישקו העדרים THEY GAVE THE DROVES DRINK —the shepherds used to water the flocks: this verse uses an elliptical phrase (omitting the subject “the shepherds”).