27:44כ״ז:מ״ד
1 א

אחדים. מֻעָטִים:

אחדים means A FEW.