27:39כ״ז:ל״ט
1 א

משמני ארץ וגו'. זוֹ אִיטָלִיאָה שֶׁל יָוָן:

משמני הארץ וגו THE FATNESS OF THE EARTH etc. — This refers to the Greek portions of Italy (Graeca Magna) (Genesis Rabbah 67:6).