27:35כ״ז:ל״ה
1 א

במרמה. בְּחָכְמָה:

במרמה WITH SUBTLETY — with cleverness (cf. Onkelos).