27:30כ״ז:ל׳
1 א

יצא יצא. זֶה יוֹצֵא וְזֶה בָא:

יצא יצא [JACOB] WAS YET SCARCE GONE OUT — this means, as one went out the other came in (Midrash Tanchuma, Toldot 11).