25:7כ״ה:ז׳
1 א

מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים. בֶּן ק' כְּבֶן ע' וּבֶן ע' כְּבֶן ה' בְּלֹא חֵטְא:

מאה שנה ושבעים שנה וחמש שנים A HUNDRED AND SEVENTY FIVE YEARS — (lit, a hundred years, and seventy years and five years) — at the age of one hundred years he was as strong as at seventy, and at the age of seventy he was as five — without sin.