25:13כ״ה:י״ג
1 א

בשמותם לתולדותם. סֵדֶר לֵידָתָן זֶה אַחַר זֶה:

בשמתם לתולדתם BY THEIR NAMES ACCORDING TO THEIR PROGENY — by the order in which they were born one after the other.