24:65כ״ד:ס״ה
1 א

ותתכס. לְשׁוֹן וַתִּתְפַּעֵל, כְּמוֹ וַתִּקָּבֵר וַתִּשָּׁבֵר:

ותתכס AND [SHE] COVERED HERSELF — This has a passive meaning (she was covered); it is like (35:8) ותקבר “and she was buried”, and (1 Samuel 4:18) ותשבר “and [his neck] was broken”.