24:52כ״ד:נ״ב
1 א

וישתחו ארצה. מִכָּאן שֶׁמּוֹדִים עַל בְּשׂוֹרָה טוֹבָה:

וישתחו ארצה HE PROSTRATED HIMSELF — From this we may learn that we should thank God for good news (Genesis Rabbah 60:6).