24:31כ״ד:ל״א
1 א

פניתי הבית. מֵעֲבוֹדַת אֱלִילִים (בראשית רבה):

פניתי הבית I HAVE CLEARED THE HOUSE of idols (Genesis Rabbah 60:7).