24:22כ״ד:כ״ב
1 א

בקע. רֶמֶז לְשִׁקְלֵי יִשְׂרָאֵל בֶּקַע לַגֻּלְגֹּלֶת:

לאשתו BEKA (half a Shekel) — a symbol of the Shekels of the Israelites of which it is said (Exodus 38:26) “a Beka (half a Shekel) a head” (cf. Targum Jon).

2 ב

ושני צמידים. רֶמֶז לִשְׁנֵי לוּחוֹת מְצֻמָּדוֹת:

ושני צמידים AND TWO BRACELETS (the word for bracelet signifies something joined or united) — a symbol of the two Tablets of stone, joined one to another (Genesis Rabbah 60:6).

3 ג

עשרה זהב משקלם. רֶמֶז לַעֲשֶׂרֶת הַדִּבְּרוֹת שֶׁבָּהֶן:

עשרה זהב משקלם TEN SHEKELS OF GOLD WAS THEIR WEIGHT —a symbol of the Ten Commandments written on them (the Tablets) (Genesis Rabbah 60:6).