24:11כ״ד:י״א
1 א

ויברך הגמלים. הִרְבִּיצָם:

ויברך הגמלים means HE MADE THEM KNEEL (Genesis Rabbah 59:11).