23:13כ״ג:י״ג
1 א

אך אם אתה לו שמעני. אַתָּה אוֹמֵר לִי לִשְׁמֹעַ לְךָ וְלִקַּח בְּחִנָּם, אֲנִי אִי אֶפְשִׁי בְּכָךְ:

אך אם אתה לו שמעני BUT IF THOU WOULDST ONLY HEAR ME — You tell me to listen to you (verse 11) and to accept it without payment.

2 ב

אך אם אתה לו שמעני. הַלְוַאי וְתִשְׁמָעֵנִי:

I do not desire this: BUT IF THOU WOULDST ONLY HEAR ME!—i.e. I only wish that you would listen to me and do as I ask.

3 ג

נתתי. דני"ש בלע"ז, מוּכָן הוּא אֶצְלִי, וְהַלְוַאי נָתַתִּי לְךָ כְּבָר:

נתתי I GIVE (perfect with present sense) old French donne; English I give. I have the money ready and I only wish that I had already given it to you.