22:23כ״ב:כ״ג
1 א

ובתואל ילד את רבקה. כָּל הַיִּחוּסִין הַלָּלוּ לֹא נִכְתְּבוּ אֶלָּא בִּשְׁבִיל פָּסוּק זֶה:

ובתואל ילד את רבקה AND BETHUEL BEGAT REBECCA — The entire genealogical record is given only for the sake of this verse (i. e. to lead up to this verse).