2:9ב׳:ט׳
1 א

ויצמח. לְעִנְיַן הַגַּן הַכָּתוּב מְדַבֵּר:

ויצמח AND HE CAUSED TO GROW — The verse speaks here only with reference to the garden (Genesis Rabbah 13:1)

2 ב

בתוך הגן. בָּאֶמְצַע:

בתוך הגן IN THE MIDST OF THE GARDEN — means in the very centre of the garden.