17:26י״ז:כ״ו
1 א

בעצם היום הזה. שֶׁמָּלְאוּ לְאַבְרָהָם צ"ט שָׁנָה וּלְיִשְׁמָעֵאל י"ג שָׁנִים נמול אברהם וישמעאל בנו:

בעצם היום הזה ON THE SELFSAME DAY when Abraham completed his ninety-ninth year and Ishmael his thirteenth year נמול אברהם וישמעאל בנו WAS ABRAHAM CIRCUMCISED AND ISHMAEL HIS SON.