17:20י״ז:כ׳
1 א

שנים עשר נשיאים. כַּעֲנָנִים יִכְלוּ; כְּמוֹ נְשִׂיאִים וְרוּחַ (משלי כ"ה):

שנים עשר נשיאים TWELVE PRINCES — like clouds shall they vanish, the word נשיאים being explained here as the same word in (Proverbs 25:14) נשיאים ורוח “Clouds and wind”