16:6ט״ז:ו׳
1 א

ותענה שׁרי. הָיְתָה מְשַׁעְבֶּדֶת בָּהּ בְּקֹשִׁי (בראשית רבה):

ותענה שרי AND SARAI AFFLICTED HER — She compelled her to work hard (Genesis Rabbah 45:6).