16:14ט״ז:י״ד
1 א

באר לחי. כְּתַרְגּוּמוֹ:

באר לחי ראי As the Targum takes it: the well at which the living angel had appeared to her.