15:12ט״ו:י״ב
1 א

והנה אימה וגו'. רֶמֶז לְצָרוֹת וְחשֶׁךְ שֶׁל גָּלִיּוֹת:

'והנה אימה וגו AND, LO, AN HORROR etc. — This is symbolic of the woes and the gloom of the Jews in Exile (Genesis Rabbah 44:17).