14:4י״ד:ד׳
1 א

שתים עשרה שנה עבדו. חֲמִשָּׁה מְלָכִים הַלָּלוּ אֶת כְּדָרְלָעֹמֶר:

שתים עשרה שנה עבדו TWELVE YEARS DID THEY i. e. these five kings SERVE Chedorlaomer.