12:16י״ב:ט״ז
1 א

ולאברם היטיב. פַּרְעֹה בעבורה:

ולאברם הטיב בעבורה AND TO ABRAM HE DEALT WELL — he means Pharaoh — בעבורה FOR HER SAKE.