10:26י׳:כ״ו
1 א

חצרמות. עַל שֵׁם מְקוֹמוֹ, דִּבְרֵי אַגָּדָה (ב"ר):

חצרמות He was so called (Court of Death) after his city. So is the statement of the Agada (Genesis Rabbah 37:8).